Watch Justin Bieber on CSI Full Episode (Part 1 & 2) “Shock Wave”

Justin Bieber CSI Full Episode PART 1 “Shock Wave”

The first part of CSI. The Episode is called Shock Wave. Don’t freak out people. Justin Bieber doesn’t come on until about… maybe the second part?

Watch Justin Bieber on CSI Episode (PART 2)


Comments
 1. JB LOVAA
  • N.N.S.H.
   • destiny ross
 2. angieee
 3. omg!!!!!!
 4. koko
 5. rhina bieber
 6. Amanda
  • * Writni *
   • Amanda
   • * Writni *
 7. Amanda
 8. Maddie
 9. Maddie
  • jack baver
   • zohreh
   • N3G!N
   • zohreh
 10. zohreh
  • zohreh
  • Amanda
   • zohreh
   • Amanda
   • zohreh
   • Amanda
   • zohreh
   • Amanda
   • zohreh
   • Amanda
   • zohreh
   • Amanda
   • zohreh
 11. mickey
  • Amanda
   • zohreh
   • Negin
   • zohreh
   • zohreh
   • Negin
   • zohreh
   • Negin
   • Amanda
 12. Justin Bieber
  • Perfectena Luvz Justin Bieber :D
   • taylor
   • Jadiel9
  • Negin
   • Justin Bieber
   • Negin
   • justin bieber
 13. Perfectena Luvz Justin Bieber :D
  • Negin
   • Justin Bieber
   • *l0ladafreakest*
 14. Justin Bieber
  • *l0ladafreakest*
  • osh
 15. zohreh
  • Ann
   • Ann
   • zohreh
   • Ann
 16. Justin Bieber
  • zohreh
  • Ann
   • Justin Bieber
   • zohreh
   • Ann
   • zohreh
   • Negin
  • Jadiel9
 17. Justin Bieber
  • N.N.S.H.
   • caleb
   • N.N.S.H.
   • caleb
   • N.N.S.H.
   • N.N.S.H.
   • caleb
  • zohreh
   • zohreh
  • Justin Bieber
 18. zohreh
  • zohreh
 19. Catarina
  • sisi4ever
   • * Writni *
 20. justin bieber luv gurl
  • sisi4ever
 21. Brook
  • sisi4ever
   • Gen
  • N.N.S.H.
   • * Writni *
   • N.N.S.H.
  • taylor
 22. justin bieber luv gurl
  • sisi4ever
 23. nezy15
 24. nezy15
 25. sisi4ever
  • sisi4ever
   • * Writni *
   • sisi4ever
  • sarah
   • sisi4ever
   • kj88
 26. caleb
  • Catarina
   • chasity
   • sisi4ever
  • sisi4ever
  • sisi4ever
 27. D a n i e l l e B o n i l l a s
 28. Brook
 29. **U*Kno*U*Love*Me{Kimmy}
 30. sisi4ever
  • sisi4ever
   • * Writni *